Kragepokal

Skal du vinde årets kragepokal ? Se mere her: Kragepokal

 

Generalforsamling !

 

Afholdes mandag d. 23. februar 2015 kl. 19.30 i Varde Skytteforenings lokaler på Vestervold (bag Smedeværkstedet).

 Dagsorden i flg. lovene:

 Valg af dirigent.

  1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  3. Indkomne forslag.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Allan Sørensen, Martin Jess, Jens Erik Sørensen, Christian  R. Christensen er på valg.
(Allan og Martin modtager IKKE genvalg)

  1. Valg af suppleanter.
  2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  3. Eventuelt.

Drikkevarer og pølser kan købes i kiosken.

Bemærk at forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Årets jæger – 2015
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen kåre Årets Jæger. Denne titel bliver hvert år givet til en af foreningens medlemmer som har gjort et ekstraordinært stort stykke arbejde for jægersagen.

Har du en kandidat som du ønsker at foreslå, så send navn og begrundelse til undertegnede senest d. 10. februar 2015, - så vil bestyrelsen efterfølgende gennemgå de indstillede!

Mød op og vær med til at hylde den udnævnte!

På bestyrelsens vegne – Kim Madsen, formand

 
Email

Nyheder fra forbundet